چرچیی نت ،سایت نیازمندیها

صنعت

 • افزودن به علاقه‌مندی 349 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 509 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 179 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 1044 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 884 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 150 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 990 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 955 بازدید 400,000,000 ریال
 • افزودن به علاقه‌مندی 994 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 778 بازدید 1 ریال
 • افزودن به علاقه‌مندی 674 بازدید 300 ریال
 • افزودن به علاقه‌مندی 758 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 907 بازدید تماس بگیرید
 • صنعت
  صنعت چیست:،تبلیغات رایگان  معدن به فعالیتی که موجب تولید کالا و خدمات در یک فرآیند اقتصادی است، گفته می شود . و به صورت کلی منبع اصلی درآمد یک کارگاه یا شرکت نشان دهنده صنعت مربوطه و شاخه فعالیت آن می باشد . اگر تمام فعالیت‌های اقتصادی و درامد زا که با تولید کالا و خدمات با استفاده از دستگاه ها ، ماشین‌آلات و تجهیزات ساخته شده توسط انسان  سروکار دارند را به عنوان اصل کلی در نظر بگیریم ، هر یک ازصنایع، شاخه ای از این کل است که افراد یا مجموعه های فراوانی از فعالیت‌ و روش مشابه در آن وجود دارند در واقع صنعت گروهی از موسسات یا سازمان های تولیدی است که کالاها، خدمات یا منابع درآمد را تولید یا عرضه می کنند بع عبارتی دیگر به مجموعه تمام ارگان هایی که در فرایند تولید، توزیع و مصرف یک کالا یا خدمت مسیر مشابه دارند، «صنعت» گفته می‌شود. در این مقاله سیار موشکافنه تر ه این مقوله میپردازیم و جایگاه خود در صنعت را معرفی میکنیم در سایت چرچیی نت این امکان وجود دارد که اگهی خود را بصورت رایگان ثبت فرمایید