چرچیی نت ،سایت نیازمندیها

وکالت | چرچیی نت

 • افزودن به علاقه‌مندی 143 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 439 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 175 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 195 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 305 بازدید تماس بگیرید

  بهترین وکیل در تهران

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 171 بازدید تماس بگیرید

  بهترین وکیل شهر ارومیه

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 465 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 485 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 185 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 585 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 469 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 519 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 344 بازدید تماس بگیرید

  حق الوکاله مشروط به نتیجه

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 481 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 55 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 359 بازدید تماس بگیرید

  سامان آقایی

  1 سال قبل
 • وکالت
  وکالت،وکیل» به کسی می‌گویند که از طرف شخص دیگری (اعم از حقوقی یا حقیقی) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می‌شود. به حوزه کاری که یک وکیل در آن مشغول می‌باشد وکالت می‌گویند. خدمات قاونونی و حقوقی