چرچیی نت ،سایت نیازمندیها

وکالت | چرچیی نت

 • افزودن به علاقه‌مندی 429 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 616 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 452 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 502 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 685 بازدید تماس بگیرید

  بهترین وکیل در تهران

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 531 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 877 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 859 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 518 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 897 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 834 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 817 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 479 بازدید تماس بگیرید

  حق الوکاله مشروط به نتیجه

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 749 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 103 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 671 بازدید تماس بگیرید

  سامان آقایی

  2 سال قبل
 • وکالت
  وکالت،وکیل» به کسی می‌گویند که از طرف شخص دیگری (اعم از حقوقی یا حقیقی) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می‌شود. به حوزه کاری که یک وکیل در آن مشغول می‌باشد وکالت می‌گویند. خدمات قاونونی و حقوقی